Menu

Helden voor de klas: meer studiekiezers voor leraarschap

Helden voor de klas is een communicatiecampagne om studiekiezers, leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo, enthousiast te maken voor het leraarschap. Het Arbeidsmarktplatform PO wil met de campagne bijdragen aan een oplossing voor het groeiende lerarentekort in het primair onderwijs.

De campagne wordt gevoerd via Qompas, een studiekeuzeleermethode voor middelbare scholen. Daarmee bereikt het Arbeidsmarktplatform PO 75.000 havo/vwo-scholieren, wat versterkt wordt via social mediakanalen Facebook en Instagram. Studiekiezers worden via verscheidene communicatiemiddelen geprikkeld om op de website www.heldenvoordeklas.nu via een op maat gemaakte test te ontdekken of werken in het onderwijs bij hen past. De campagne richt zich onder andere op jongens, voor een evenwichtiger man/vrouwverdeling op de pabo en later in de school.

Het onderwijs in Nederland heeft meer helden voor de klas nodig, is de boodschap. Jonge leraren en studenten van de lerarenopleidingen vormen het gezicht van de campagne. De campagne streeft er naar vooroordelen over het vak en de opleiding weg te nemen en een fris perspectief te bieden op het vak leraar. Er wordt veel aandacht besteed aan intrinsieke drijfveren, zoals betekenisvol werk doen. Maar ook baanzekerheid en carrièrekansen komen aan de orde.

De campagne loopt t/m schooljaar 2017/2018. Naast de communicatiecampagne richting is een imago-onderzoek onder de doelgroep onderdeel van het project. De campagne wordt in samenwerking met Voion, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, gevoerd.

Naar de campagnesite.

Privacy en cookies. Lees meer.