Menu

Expertisecentrum POvoorderegio

Schoolbesturen in het primair onderwijs die door regionale samenwerking een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio aanpakken, kunnen advies vragen bij een nieuw expertisecentrum van het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds. Het expertisecentrum helpt ook schoolbesturen regionale samenwerking op te zetten als antwoord op een arbeidsmarktvraagstuk in hun regio, zoals vraag naar vervangers, lerarentekort of behoefte aan gespecialiseerd personeel.

Naar www.povoorderegio.nl

Het initiatief is geïnspireerd door het sectorplan PO, dat met financiering door het ministerie van SZW en de sociale partners de oprichting van tien regionale samenwerkingsverbanden ondersteunde en begeleidde. De kennis en kunde die tijdens het sectorplan PO over regionale samenwerking is ontwikkeld, vormt de basis voor de adviesfunctie van het nieuwe expertisecentrum.

Overzicht samenwerkende schoolbesturen

Wilt u weten welke schoolbesturen regionaal met elkaar samenwerken? Bekijk dan de landkaart van de verschillende samenwerkingsvormen.
Er zijn regionale transfercentra en andere samenwerkingsvormen in kaart gebracht. Regionale transfercentra zijn ontstaan vanuit het sectorplan PO.

Contact

Wilt u met andere schoolbesturen in uw regio samenwerking opzetten en hebt u interesse in een adviestraject? Neem dan contact op met Simone Hoogenboom, S.Hoogenboom@caop.nl, 06-22614299.

Privacy en cookies. Lees meer.