Menu

Duurzame inzetbaarheid: Instrumenten en praktijkvoorbeelden

Het is belangrijk dat medewerkers in het primair onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Want medewerkers die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ook dan is er immers voldoende en gekwalificeerd personeel nodig!

Praktijkvoorbeelden

Duurzame inzetbaarheid is één van de thema’s waarvoor u bij het Arbeidsmarktplatform PO terecht kunt voor praktijkvoorbeelden en instrumenten.  Zo hebben twaalf schoolbesturen met behulp van subsidie van het Arbeidsmarktplatform PO projecten rondom duurzame inzetbaarheid uitgevoerd. Deze projecten richten zich bijvoorbeeld op mobiliteit, vitaliteit, het verminderen van werkdruk en de gesprekkencyclus.  praktijkvoorbeelden. Kijk hier voor praktijkvoorbeelden van scholen die al inzetten op duurzame inzetbaarheid

Stappenplan werkdruk

Ook het Stappenplan Werkdruk draagt bij aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Wat is werkdruk? Welke stappen kun je zetten om werkdruk bij leraren systematisch aan te pakken? Raadpleeg hiervoor het stappenplan met citaten van schoolleiders, onderzoeksresultaten en goede praktijkvoorbeelden.

Jobfit: maak duurzame inzetbaarheid bespreekbaar

Scholen en schoolbesturen kunnen kosteloos gebruik maken van het digitale spel Jobfit. Met dit spel kunt u samen met uw team op een speelse manier de verschillende aspecten van duurzame inzetbaarheid bespreken.

Verschillende spelers en belanghebbenden

Door middel van de dialoog kunt u samen als bestuur, schoolleider en medewerker, duurzame inzetbaarheid bespreekbaar maken. Wanneer leraren en onderwijsondersteunend personeel zich allround ontwikkelen in hun werk, op een manier die hen werkplezier en een gezonde balans oplevert, kunnen ze het verschil maken voor leerlingen en investeren ze in hun eigen loopbaan. Ook schooldirecteuren en -besturen hebben hier belang bij. Met een team van inzetbare medewerkers kunt u goed onderwijs realiseren, ook als de leerlingen uiteenlopende vragen en uitdagingen met zich meebrengen.

Meer informatie


Voor meer informatie over het thema duurzame inzetbaarheid en de ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform PO daarbij kunt u contact opnemen met Joyce van Solinge, 070-376 5732, of Mieke Dinjens, 070-376 5825

Privacy en cookies. Lees meer.