Menu

Blog Vernieuwend Leiderschap: ‘Meelopen met een andere schoolleider is fantastisch’

Binnen één schooljaar (verder) groeien als schoolleider in een innovatieve, lerende omgeving van professionals, en met het team een concrete vernieuwing in de school in gang zetten. Dat is het doel van het programma Vernieuwend Leiderschap in het po. Maar liefst 22 schoolleiders doen dit jaar mee aan ‘Vernieuwend leiderschap’. Via dit project gaan zij aan de slag met concrete vernieuwingen op hun eigen school.

In diverse blogs geven verschillende deelnemers hun persoonlijke visie op veranderen en doen zij verslag van het verandertraject op hun eigen school. Deze blog is van Tineke Bruin, directeur van oecumenische basisschool De Ark in Espel, Noordoostpolder.

Meelopen met een collega deelnemer

Met mijn team ben ik al langere tijd met innovaties bezig op mijn school en die gaan nu richting het eind van het traject. Zo’n laatste fase is vaak de lastigste. Eén reden om mee te doen aan Vernieuwend Leiderschap was dan ook de stimulans om dit af te ronden. Het project verdient dat én ik wil er graag een boek over schrijven om de visie breder te verspreiden.

Heel mooi is het ook dat je altijd mensen op je pad vindt die je inspireren en willen helpen. Binnen je eigen team op school, of bijvoorbeeld in de vorm van een stichting. Neem de coaches van het programma Vernieuwend Leiderschap. Wij, als deelnemende schoolleiders, krijgen fantastische begeleiding van ze. Niet alleen de coaches inspireren mij, ook de andere deelnemende schoolleiders doen dat vanuit Vernieuwend Leiderschap. Daarom heb ik een dag meegelopen op de school van collega-deelnemer Hans Thissen, ik vond het fantastisch!

Meervoudige intelligenties

Hans Thissen, directeur van jenaplanschool De Lanteerne in Nijmegen, zit in mijn werkgroep die onder leiding staat van coach Frum van Egmond. Hans werkt onder andere met ‘Meervoudige intelligenties’. De vernieuwing die wij als team op onze school hebben ingezet, is ook ‘Meervoudige intelligenties’ en Coöperatief leren binnen een sterk klassenmanagement (MIC). Het gaat uit van een theorie die meerdere vormen van intelligentie onderscheidt zoals verbaal, interpersoonlijk en natuurgericht. Voor elke intelligentie ontwikkelen we iets moois op school. Zo gaven we de intelligentie ‘natuur’ vorm met een natuurpad. Wij willen op onze school buiten een plein aanleggen waar alle intelligenties een duidelijke plek hebben. Hans is bezig met de aanleg van een wereldplein. Het leek mij leerzaam om te zien hoe hij het concept handen en voeten geeft op De Lanteerne.

Leerplein en Wereldplein

Het wereldplein dat De Lanteerne wil aanleggen, bestaat nu alleen nog op papier. Fantasie en natuur gaan een grote rol op het plein spelen, bijvoorbeeld met een waterbaan waar kinderen stuwdammen kunnen maken. De school heeft binnen al een Leerplein met onder andere een uitvinderij, proeverij, kunstatelier en muziekstudio. Zo houdt De Lanteerne de kinderen nieuwsgierig en leergierig, ook als ze ouder worden. De school zet in op vraaggestuurd leren en stimuleert kinderen om zelf met vragen te komen. Op het Leerplein waren de kinderen heel serieus en geconcentreerd bezig. Sommige kinderen ontleedden zaadjes, twee andere meisjes onderzochten waarom zoetwatervissen niet in zout water kunnen leven, nog weer anderen maakten iets voor de paasmarkt.

Feest der herkenning

Het was leerzaam om te zien dat De Lanteerne kinderen zelf vragen laat bedenken om een onderwerp te behandelen. Bij mij op school ontwerpen de leerkrachten de kaarten met vragen, maar ik vond het goed om te zien dat kinderen zelf meer kunnen dan we denken. Dat geeft ze zelfvertrouwen en voedt hun nieuwsgierigheid. Veel van wat wij op school toepassen, zag ik op een andere manier terug bij De Lanteerne. Het was een feest der herkenning! Schoolleiders die willen vernieuwen, beveel ik dan ook van harte aan om eens bij een andere school te kijken. Liefst een die het concept toepast dat je voor ogen hebt.

Niet laten afleiden

Eén tip? Laat je niet afleiden, ook als anderen er anders tegenaan kijken. Kwaliteit bereiken is een proces. Soms is een dikke huid nodig, vaak een dosis geduld en altijd rotsvaste overtuiging. Met oprechte overtuiging kun je tegenwind aan.

Nu krijgt onze school van veel kanten de bevestiging, dat dat goed was, zoals ook tijdens mijn inspirerende bezoek bij De Lanteerne. Ik ben er trots op dat ik die stip op de horizon altijd in het vizier heb gehouden. Tegenwind of niet. De beroemde regels van Robert Frost in het gedicht 'The Road not Taken’  zijn mijn leidraad: 'Two roads diverged in a wood, and I/ I took the one less traveled by,/ And that has made all the difference.'

Tineke Bruin in het kort

Tineke Bruin zit al ruim veertig jaar in het basisonderwijs, meer dan achttien jaar daarvan maakt zij zich sterk voor basisschool De Ark. De Ark heeft een onderwijsconcept ontwikkeld: MIC-onderwijs, wat staat voor Meervoudige intelligenties en Coöperatief leren binnen een sterk klassenmanagement. In 2012 kreeg De Ark de titel van Beste Flevolandse onderwijsproject in de categorie basisonderwijs. In 2013 kreeg De Ark de wisseltrofee ‘De Veer’ van Stichting Aves, stichting voor primair onderwijs. Elk jaar maken een persoon of een groep die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor Aves kans op De Veer. In 2014 kreeg haar school de tweede prijs als Cultuurschool van Flevoland. Tineke is ook woordvoerder van de actiegroep 'Op weg naar geweldig onderwijs'.

Privacy en cookies. Lees meer.