Menu

Blog Vernieuwend Leiderschap: uit de praktijk van een schoolleider

2 december 2014

Binnen één schooljaar (verder) groeien als schoolleider in een innovatieve, lerende omgeving van professionals, en met het team een concrete vernieuwing in de school in gang zetten. Dat is het doel van het programma Vernieuwend Leiderschap in het po. Maar liefst 23 schoolleiders doen dit jaar mee aan ‘Vernieuwend leiderschap’. Via dit project gaan zij aan de slag met concrete vernieuwingen op hun eigen school.

In diverse blogs geven verschillende deelnemers hun persoonlijke visie op veranderen en doen zij verslag van het verandertraject op hun eigen school. Deze blog is van Richard Nanninga, bovenschools directeur van de Dr. H. Bouwmanschool en Marnixschool in Kampen.

Beste oudercommissie, medezeggenschapsraad, overblijfmoeders, peuterspeelzaalmedewerkers en teamleden….

Mijn verhaal richt ik rechtstreeks tot jullie. Omdat ik denk dat verandering bij jullie begint. Zonder veranderingen kunnen we niet. Kijk maar naar jezelf. Over een behoorlijk aantal zaken denk je vandaag vast anders dan je acht of tien jaar geleden deed. Het bewijs dat je leert en jezelf ontwikkelt.

Een klacht is gratis advies

Als deelnemer aan het programma ‘Vernieuwend leiderschap’ heb ik de opdracht om op school een concrete vernieuwing door te voeren. Wat mij betreft is dat: de samenwerking tussen school en ouders verbeteren, zodat de kinderen zich beter kunnen ontplooien.
Een klacht van een ouder zie ik als een gratis advies: iemand neemt de moeite om met me in gesprek te gaan over wat beter zou kunnen. Waarschijnlijk helpt mijn werkervaring in de levensmiddelenbranche bij het op een andere manier naar dit soort dingen kijken. Als je ouders daarvoor een platform geeft, hen laat vertellen hoe de vork in de steel zit, dan komt dat uiteindelijk het kind ten goede.

De ouders centraal

Waarom de ouders centraal? Omdat de samenwerking tussen scholen en ouders een krachtig middel is waardoor het kind zich beter ontwikkelt. In mijn vorige baan in het speciaal onderwijs merkte ik dat de uitval kleiner werd naarmate de interactie tussen leerling en docent verbeterde. Ook een betere relatie met de ouders, hen actief betrekken en met ze praten, achterhalen wat niet lekker loopt, kan een wereld van verschil maken.

Veranderen met een doel

Ik wil niet veranderen om te veranderen. Het gaat om kinderen, jullie kinderen. Hoe vaak blijken vernieuwingen later toch minder goed uit te werken dan verwacht? Vooral in het onderwijs komt dat helaas vaak voor. Vraag het een willekeurige juf van boven de vijftig en zij zal bevestigen dat alles wat nu benoemd wordt, vroeger ook al eens voorbijgekomen is. Een voorbeeld: de visie op het leren van kleuters. Zo worden kleuters, vanuit de regeldruk in Den Haag, al enorm getraind waardoor zij te veel op hun bordje kunnen krijgen en onzeker kunnen worden in bijvoorbeeld lezen en schrijven. Als de school al zo vroeg te veel nadruk legt op presteren, kan dat ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Ouderbetrokkenheid

De lampionnenoptocht tijdens St. Maarten was voorgaande jaren geen succes voor onze school. Hoewel het team al lage verwachtingen had, werd het toch teleurgesteld. Ouders kwamen meestal niet opdagen. Maar toen ouders er verantwoordelijk voor werden, was de optocht wel een succes. Ze waren zelfs dankbaar dat ze die mochten organiseren. Als schoolleider dankte ik hen juist voor hun inzet.
Het gaat erom ouders een platform te geven, dan volgt de betrokkenheid vanzelf. Maar ik geef toe: het is niet altijd gemakkelijk. Ouders betrekken is een vak apart.

Betrokkenheid bespreekbaar maken

In drie ouderavonden zal ik met ouders in gesprek gaan over hun rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden. De bevindingen spiegel ik met het team. Daar moet een visie op samenwerking uit voortkomen en die zal uiteindelijk leiden tot heldere afspraken en criteria.
Ik heb een stevig pleidooi gehouden om vooral niet van alles ondoordacht te veranderen. Daar wijk ik niet van af door het volgende voor te stellen: laten we in de samenwerking eens dingen anders gaan doen en kijken wat we dan krijgen. Ik ben benieuwd.

Meer informatie

‘Vernieuwend leiderschap’ is een initiatief van het Arbeidsmarkplatform Primair Onderwijs.
Wilt u meer weten over Vernieuwend schoolleiderschap? Bel dan met Martine Maes: 06-10074170.
Kennisland ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO in de ontwikkeling en de uitvoering van het programma.

Richard Nanninga in het kort

Voordat Richard in het onderwijs terechtkwam, was hij ondernemer in de levensmiddelenbranche. Als zij-instromer is hij leraar handel en economie geworden in het voortgezet onderwijs. Na tien jaar werd hij groepsleerkracht in een justitiële jeugdinrichting. Vervolgens coördineerde hij, gedurende drie jaar, projecten op het gebied van passend onderwijs, in Flevoland.

Al deze ervaringen heeft hij meegenomen naar het basisonderwijs.

Privacy en cookies. Lees meer.