Menu

Blog Vernieuwend Leiderschap: ‘Ouders meenemen in een vernieuwingsproces is essentieel’

Binnen één schooljaar (verder) groeien als schoolleider in een innovatieve, lerende omgeving van professionals, en met het team een concrete vernieuwing in de school in gang zetten. Dat is het doel van het programma Vernieuwend Leiderschap in het po. Maar liefst 22 schoolleiders doen dit jaar mee aan ‘Vernieuwend leiderschap’. Via dit project gaan zij aan de slag met concrete vernieuwingen op hun eigen school.

In diverse blogs geven verschillende deelnemers hun persoonlijke visie op veranderen en doen zij verslag van het verandertraject op hun eigen school. Deze blog is van Paulien Boenink, schoolleider van basisschool IJzevoorde in Doetinchem.

Natuurlijk bewegen

Basisschool IJzevoorde is een kleine school aan de rand van landgoed de Slangenburg. Vier jaar geleden was ons leerlingenbestand zo klein dat de school bijna moest sluiten. Het roer móest om. Ouders, de schoolleider en het team sloegen de handen ineen en maakten een plan. Van een vrij traditionele school ontwikkelde IJzevoorde zich tot een basisschool met een sterk accent op ‘Natuurlijk bewegen’. We zijn ervan overtuigd dat kinderen beter leren als zij veel bewegen en fit zijn. De kinderen volgen naast de gymlessen ook yoga, judo en sportclinics. In de klas zetten we regelmatig ‘energizers’ in. Dat zijn korte, actieve spelletjes die de concentratie verhogen. Ook maakten we het leren minder statisch door in de hele school functionele werkplekken in te richten. Op bepaalde momenten mogen leerlingen kiezen waar ze werken. We passen deze methode nu twee jaar toe. Ons leerlingenaantal verdubbelde in die tijd.’

Extra theorie

‘Sinds twee jaar ben ik schoolleider van IJzevoorde. We staan momenteel opnieuw aan het begin van een verandering die ik nu voor het eerst zelf begeleid. Om dat goed te doen, zocht ik extra kennis en theorie. Ook omdat ik als schoolleider nog aan het begin sta van mijn carrière. Daarom meldde ik mij aan voor het programma Vernieuwend Leiderschap. Dat heeft mij ontzettend veel opgeleverd. Ik heb nu veel beter zicht op veranderprocessen. Door een opleiding Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en de uitstekende ondersteuning van het programma Vernieuwend Leiderschap ben ik erg gegroeid. Zo heb ik geleerd om rustig te luisteren naar kritische ouders, wat heel prettige gesprekken oplevert.’

Tafels lopen

‘De nieuwe verandering die wij nu willen doorvoeren, is dat kinderen onderwijs volgen afgestemd op hun niveau. Dat is ook de koers van onze scholengroep Gelderveste. Door die transitie gaan wij van een school die bij wijze van spreken van bladzijde naar bladzijde de lesmethoden volgde, naar een school waar wij voor elk kind afzonderlijk kijken welke methode bij hem past. Sommige kinderen varen wel bij een werkboekje, anderen leren beter als ze de stof visualiseren. Van beelddenk-coach Rutger de Vries leerden wij dat het mogelijk is om met eenvoudige middelen  ‘beelddenkers’ te helpen. Een voorbeeld: we printen de tafel van vier op A4-tjes, met alle cijfers op een eigen vel. Die leggen we in de gymzaal, of op een trap, en de kinderen lopen langs de tafels. Sommige kinderen die met het werkboekje vastlopen, lukt het met die methode wél.’

Rich pictures

‘Waarom deze vernieuwing? Omdat kinderen in het “oude” systeem naar ons idee te weinig uitdaging krijgen. Zo verliezen ze de zin in leren. Kinderen hebben zoveel creativiteit en ook al zoveel kennis dat we daar graag op inspelen.
Deze vernieuwing vraagt veel van leerlingen, ouders en misschien wel het meest van de leerkrachten. Van de gewenste vernieuwing en de plek van het team daarin heb ik een zogenaamde rich picture gemaakt. Dat is een soort tekening van het profiel van het team en hoe zij ten opzichte van de verandering staan. Daarnaast deden we met het gehele team een waardenhuissessie, waarbij we ook een profiel maakten van de school en van de leerkrachten: waar zijn ze enthousiast over, zijn ze talig of visueel ingesteld, wat zijn hun kwaliteiten en wat gaat er minder goed. Beide middelen maken inzichtelijk wat we “in huis” hebben. Dankzij die kennis kan ik het plan voor de onderwijsvernieuwing beter vormgeven.’

Kritische ouders

‘Erg prettig aan het programma Vernieuwend Leiderschap is dat ik van andere schoolleiders leer hoe zij de ouders meenemen in een vernieuwingsproces. De ouders vinden de verandering best spannend. Ze zijn bang dat we basisvaardigheden als rekenen en spellen uit het oog verliezen. Maar die vaardigheden vinden wij juíst belangrijk. Daarom koppelen we er thema’s aan, zodat de vakken met elkaar samenhangen. Als we de lesstof in een context plaatsen, nemen kinderen het beter op. Ik wil graag dat kritische ouders begrijpen dat de verandering in het belang van de kinderen is. Daarom blijf ik met ze in gesprek.’

‘Vernieuwend Leiderschap heeft me veel kennis, vaardigheden en ook rust gegeven. Deze aanstaande vernieuwing, waarbij elk kind onderwijs op maat krijgt, zie ik daarom met veel vertrouwen tegemoet!’

Paulien Boenink

Paulien Boenink in het kort

Paulien Boenink werkt al 16 jaar binnen het onderwijs. Na drie jaar op een school in de Schilderwijk in Den Haag te hebben gewerkt als groepsleerkracht, kwam ze terug naar de Achterhoek. Zij kreeg een baan op CBS Nijman-IJzevoorde te Doetinchem. Daar werkte ze met veel plezier als leerkracht in boven- en middenbouw. Daarnaast had ze taken als intern begeleider en bouwcoördinator. Sinds 2013 is zij onderwijskundig schoolleider van Basisschool IJzevoorde. De krachtigste drijfveer van Paulien en haar team is: doe dingen om een reden. Op activiteit volgt rust. Op enthousiasme volgt geduld. En echte openheid komt voort uit geborgenheid. Het team deelt hierbij een authentieke inzet voor het kind: ‘Alles kan… als we hen echt zien. Samen!’

Privacy en cookies. Lees meer.