Menu

Sectorplan Primair Onderwijs 2014-2016

Praktische en financiële ondersteuning om samen de knelpunten op de regionale arbeidsmarkt in het primair onderwijs op te vangen. Dat biedt het sectorplan PO aan schoolbesturen om ontslag van onderwijspersoneel te voorkomen en jong personeel te behouden. Met als doel de kwaliteit van onderwijs te bewaken en een evenwichtige in- door en uitstroom van onderwijspersoneel te bevorderen, van jong en oud, voor nu en later.

Samen aan de slag voor het onderwijs van morgen

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds hebben in 2014 een sectorplan bij het ministerie van SZW ingediend. Via het sectorplan is er geld en ondersteuning beschikbaar gesteld voor schoolbesturen om mobiliteit in de sector te stimuleren, ontslagen te voorkomen en jonge leraren te werven waardoor het primair onderwijs 1.500 leraren kan behouden of aantrekken.

Activiteiten voor schoolbesturen

Het ingediende sectorplan bevat drie activiteiten waarmee werkgevers in het primair onderwijs kunnen anticiperen op de arbeidsmarktontwikkelingen in het primair onderwijs:

  1. Subsidie voor het opzetten en samenwerken in regionale transfercentra voor bemiddeling van werk naar werk in krimpregio’s;
  2. Het aanbod van landelijke mobiliteitstools;

Per 1 oktober 2016 eindigt het sectorplan PO.

Meer informatie

www.sectorplanpo.nl

Contact

Simone Hoogenboom, S.Hoogenboom@caop.nl, 06-22614299.

Jong en Oud

Wilt u een startende leraar voor de klas? Met de  subsidieregeling Jong en Oud creëert u ruimte voor de jonge leraar die u straks nodig heeft.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer.