Menu

Opleiding & professionalisering - Professionalisering

Onderzoek: Professionaliseringsactiviteiten en medezeggenschap van leerkrachten

De professionalisering van leerkrachten krijgt momenteel veel aandacht. Maar in hoeverre hebben leerkrachten tijd en mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en zeggenschap daarover? Een overzicht ontbreekt, maar is nodig om de professionaliseringsactiviteiten en de zeggenschap te kunnen stimuleren.

Doel van dit onderzoek is de stand van zaken in kaart brengen over onder meer:
- professionaliseringsactiviteiten van leerkrachten (scholing, opleiding en informele professionalisering zoals peer review en coaching);
- gelegenheid die leerkrachten hebben/krijgen voor die activiteiten (in of buiten schooltijd);
- zeggenschap over (de keuze van) die activiteiten, tijd, ruimte en middelen.

Resultaat

De gewenste opbrengst is:
- inzicht in de omvang en aard van de professionaliseringsactiviteiten;
- inzicht in tijd, ruimte en mogelijkheden van leerkrachten voor hun professionaliseringsactiviteiten en in hun zeggenschap erover;
- aanbevelingen voor nadere stimulering van professionaliseringsactiviteiten en zeggenschap over tijd, ruimte en middelen voor professionalisering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Scheeren, via 070 – 376 5749.

Privacy en cookies. Lees meer.