Menu

Opleiding & professionalisering - Professionalisering

Leren loont het langst: Leren tot in latere loopbaanfasen in het onderwijs

Hoe kun je als leerkracht zelf en samen met je collega’s en de schoolleiding met plezier je werk blijven doen en hoe creëer je met elkaar een leerrijke werkomgeving? In opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO is een leidraad ontwikkeld voor het primair onderwijs die een team in staat stelt om inzicht te krijgen in de situatie op de eigen school en om te blijven leren en groeien in het werk. Door greep te krijgen op de beeldvorming en gedragspatronen in het team die een belemmering vormen, of juist stimuleren om te blijven leren, creëer je samen een leerrijke werkomgeving. De leidraad ‘Leren loont het langst’ is door het Arbeidsmarktplatform PO toegestuurd aan alle basisscholen en schoolbesturen in Nederland.

De publicatie beschrijft uitgebreid de aanpak om als team met het thema ‘leren en groeien tot in latere loopbaanfasen’ aan de slag te gaan. Het is handig om één iemand te vragen om initiator van het traject te zijn. Deze persoon fungeert als trekker en eerste aanspreekpunt en benadert de teamleden om mee te werken aan het traject. De leidraad bestaat uit een aantal kernpunten die je in fasen met elkaar doorloopt. Bij iedere fase zijn praktische handvatten en hulpmiddelen toegevoegd die helpen om de aanpak van ‘Leren loont het langst’ te volgen. De publicatie en de hulpmiddelen zijn hieronder te downloaden.

Privacy en cookies. Lees meer.