Menu

Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden schooljaar 2014/2015

Als gevolg van de dalende werkgelegenheid in het primair onderwijs neemt de werkgelegenheid voor jonge leerkrachten af en hebben zij meer moeite om aan een baan in het onderwijs te komen. Dit speelt met name in de zogenaamde krimpregio’s, en heeft in principe op alle regio’s betrekking behalve op de grootste steden van Nederland (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Almere en Eindhoven). Het Arbeidsmarktplatform PO stelt een stimuleringsregeling beschikbaar om jonge leerkrachten voor het onderwijs te behouden.

Doel

Scholen in staat  stellen pas afgestudeerden van de (academische) pabo die willen doorstuderen, aan zich te binden. 

Doelgroep

Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor schoolbesturen in de krimpregio’s en pas afgestudeerden van de (academische) pabo.

Subsidie

De stimuleringsregeling houdt het volgende in:

  • Afgestudeerden van de (academische) pabo volgen een vervolgopleiding op master of (post) HBO niveau (van maximaal 2 jaar) en lopen stage bij het schoolbestuur waarmee ze een stage-overeenkomst hebben gesloten.
  • Deze schoolbesturen zijn gelegen in de krimpregio’s.
  • Zo worden deze studenten gestimuleerd om een aanvullende vervolgopleiding (master special educational needs, pedagogiek, onderwijskunde of relevante (na overleg met het Arbeidsmarkplatform PO) post HBO opleiding) te volgen. Op deze manier behouden zij een binding met het primair onderwijs en specialiseren zij zich.
  • Besturen hebben een inspanningsverplichting om de betreffende student na afloop van deze vervolgopleiding aan een (tijdelijke) functie in het onderwijs in de regio te helpen.

Per pas pabo-afgestudeerde die kiest voor een vervolgopleiding is
€ 3.000 (incl. evt. btw) beschikbaar. Daarmee worden afgestudeerden:

  • verder opgeleid met een relevante master of (post) HBO opleiding;
  • behouden voor het primair onderwijs;
  • breder inzetbaar in het onderwijs.      

Plaatsing op de reservelijst

Schoolbesturen hadden de gelegenheid om voor het schooljaar 2014/2015 maximaal vijf kandidaten/studenten aan te melden. De 50 beschikbare plaatsen zijn gevuld. Maar omdat het kan voorkomen dat er studenten afvallen (bv door het aannemen van een (tijdelijke) baan en daardoor stoppen van de studie), kunt u uw interesse in deze regeling kenbaar maken via een email aan s.vos@caop.nl. Op volgorde van binnenkomst wordt u op de reservelijst gezet. Mocht er een plekje vrijvallen dan wordt van deze reservelijst gebruik gemaakt.
Lees de voorwaarden en criteria

Evaluatie

De stimuleringsregeling ‘Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden’ van het Arbeidsmarktplatform PO is positief geëvalueerd. Lees de evaluatie

Schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018

De stimuleringsregeling Binden van (ac.) pabo-afgestudeerden wordt in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 door het ministerie van OCW in aangepaste vorm voortgezet. De regeling is nu bekend onder naam Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze stimuleringsregeling kunt u een e-mail sturen naar onderwijsmasters@arbeidsmarktplatformpo.nl of contact opnemen met Ellen Harsma via 070 – 376 5965 of Suzanne Vos via 070 – 376 5811.

Privacy en cookies. Lees meer.