Menu

Opleiding & professionalisering - Opleiden tot leraar

Onderzoek inzet Academische pabo student

In 2012 heeft de eerste lichting studenten van de academische pabo zijn bachelorsdiploma behaald en daarmee ook de onderwijsbevoegdheid. Op initiatief van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is gekeken of en hoe deze nieuwe leerkrachten optimaal kunnen bijdragen aan de schoolprestaties en aan het professionele klimaat. Schoolleiders en schoolbestuurders zijn positief over hun meerwaarde maar ze zijn ook onzeker of ze de komende jaren voldoende formatieruimte hebben om de nieuwe leerkrachten in dienst te nemen.

Goed in algemene vaardigheden

Uit het onderzoek ‘Effectieve inzet academisch gevormde leerkrachten po’ op basisscholen en academische pabo’s blijkt dat de nieuwe leerkrachten van meerwaarde zijn voor basisscholen. Zij hebben een hoog denkniveau en een kritische en analytische blik. Ook pakken zij zaken snel op en hebben het vermogen tot zelfreflectie.

Hoge ambitie

De vaak zeer gemotiveerde studenten geven zelf aan dat zij eerst een aantal jaren les willen geven om het vak goed in de vingers te krijgen. Daarnaast hebben zij de ambitie om op den duur een extra bijdrage te leveren. Dat kan in de klas zijn maar ook in een bredere functie of in een onderwijsgerelateerde baan als methodeontwikkelaar of onderzoeker. Om hun arbeidsmarktkansen verder te vergroten, willen bijna alle geïnterviewde studenten een master halen. Met een bachelorsdiploma op zak is de student al bevoegd om les te geven.

Formatieruimte

De onderzoeksvaardigheden van de jonge academici passen goed bij actuele ontwikkelingen als opbrengstgericht werken en passend onderwijs. Schoolleiders en schoolbestuurders betwijfelen alleen of er genoeg ruimte in de formatie is om de academisch geschoolde studenten vast te houden voor het onderwijs en te laten doorgroeien naar een hogere functie. Zij willen hen verder graag uitdagend werk aanbieden maar het is de vraag of daarvoor voldoende taken voorhanden zijn.

Feminisering

Ongeveer veertig procent van de studenten aan de academische pabo stopt na het eerste jaar. In veel gevallen stappen deze studenten over op de reguliere pabo, op onderwijskunde of op pedagogiek. Volgens zeer voorzichtige inschatting ronden de komende jaren ongeveer zeshonderd studenten hun opleiding af. Ruim zeven procent daarvan is man. Dat is niet alleen minder dan vooraf werd verwacht, maar op de reguliere pabo ligt het aantal zelfs hoger, namelijk op negentien procent in 2011. De feminisering van het basisonderwijs zal door de academische pabo niet afnemen.

Academische pabo

De academische opleiding tot leraar basisonderwijs of kortweg de academische pabo moet een extra impuls geven aan de kwaliteit van het primair onderwijs. De eerste opleidingen zijn in 2008 gestart. Op dit moment bieden achttien pabo’s samen met tien universiteiten de academische opleiding aan. Net als bij de reguliere pabo vormen de stages daarin een belangrijk onderdeel. Tijdens de stages wordt een link gelegd naar relevante wetenschappelijke kennis. In het onderzoek is vooral gekeken naar de ervaringen van en met de stagiaires en naar de verwachtingen van de verschillende betrokkenen van hun bijdrage.

Op verzoek van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft CAOP Research het onderzoek, uitgevoerd door Regioplan, begeleid.

Meer informatie

Onderzoek ‘Effectieve inzet academisch gevormde leerkrachten po’ (pdf)

Privacy en cookies. Lees meer.