Menu

Opleiding & professionalisering - Opleiden tot leraar

Onderzoek internationalisering op Pabo’s en buitenlandse stages

In deze notitie bekijken we het internationaal beleid van een drietal pabo’s in Nederland. Voor deze verkenning zijn drie coördinatoren Internationalisering geïnterviewd. Het zijn de coördinatoren van de pabo opleiding van de Hogeschool Leiden, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Instituut Theo Thijssen van de Hogeschool Utrecht. Ook zijn twee pabo-studenten van de Hogeschool Leiden en HAN geïnterviewd om hun ervaring te delen.

De pabo’s die hebben meegewerkt aan deze verkenning zijn gekozen omdat internationalisering een belangrijk kenmerk is van de opleiding. Verder zijn zij aangesloten bij het Centrum Internationalisering LerarenOpleidingen (CILO). Het CILO is een netwerk van Nederlandse lerarenopleidingen die in samenwerking met het Europees Platform vorm geven aan internationalisering van de lerarenopleidingen in Nederland.

Het doel van deze verkenning is pabo’s op ideeën brengen en handvatten te bieden om hun aanbod op het gebied van internationalisering te verbreden. In de verkenning komt aan bod welke mogelijkheden er zijn tot internationalisering, wat de meerwaarde is van internationalisering voor pabo-studenten. Vervolgens wordt besproken hoe internationalisering is geïntegreerd in het curriculum van de pabo’s en welke aspecten belangrijk zijn voor de organisatie van een buitenlandse stage

Download het onderzoek 'internationalisering op Pabo’s en buitenlandse stages'

Privacy en cookies. Lees meer.