Menu

Activiteiten & Subsidies - Mobiliteit

Rapport analyse instroom en doorstroom in het po

De dynamiek op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs (po) is beperkt. De meeste medewerkers blijven in het po werken. Zij willen graag dichtbij huis een baan hebben en ook een vast team. De sector biedt ruimte om werk en zorg goed met elkaar te combineren en scholen houden graag hun medewerkers vast. Dit stimuleert hun mobiliteit niet. Scholen zouden dat wel kunnen doen door bijvoorbeeld te werken met regionale mobiliteitscentra en vervangingspools. Of bijvoorbeeld door sterker de baanmogelijkheden in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en in andere regio's onder de aandacht te brengen. Dat kan al op de pabo beginnen. Dit blijkt onder meer uit de 'Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs 'die op verzoek van de sociale partners primair onderwijs is gemaakt. CAOP Research heeft het onderzoek dat door Regioplan werd uitgevoerd, begeleid.

Regionale onderwijsarbeidsmarkt onder druk

Door de leerlingendaling, de bezuinigingen en de invoering van het Passend Onderwijs verandert de regionale onderwijsarbeidsmarkt sterk en staat ook onder grote druk. Daarnaast gaat de komende jaren een toenemend aantal leerkrachten en schoolleiders met pensioen. Deze factoren zijn voor de sociale partners aanleiding geweest om meer inzicht te willen hebben hoe de mobiliteit in het primair onderwijs valt te versterken. In de analyse worden daarom voorstellen gedaan om de mobiliteit te verhogen.

Download hier het rapport 'analyse instroom en doorstroom in het po'

Privacy en cookies. Lees meer.