Menu

Activiteiten & Subsidies - Meer mannen voor de klas

Mannelijke en allochtone pabo studenten: meer praktische lessen

Mannelijke pabostudenten willen graag meer praktijk in de opleiding, betere voorbereiding op de stage en dat de opleiding meer belang toekent aan de stage. Ook allochtone pabostudenten verwachten verbetering door meer nadruk op praktische lessen en in het bijzonder op praktische taallessen.

Meer informatie >

Privacy en cookies. Lees meer.