Menu

Activiteiten & Subsidies - Meer mannen voor de klas

Imago Pabo en lerarenberoep onder mannelijke en allochtone havisten

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft ResearchNed onderzoek gedaan naar het imago van de pabo en het beroep van po-docent onder havisten. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe havisten aankijken tegen de pabo en het beroep van leraar, met specifieke aandacht voor het oordeel van mannelijke en allochtone havisten. Door de vergrijzing van het personeel in het primair onderwijs dreigt over enkele jaren een tekort aan leraren te ontstaan. Het is daarom van belang dat de komende jaren voldoende studenten voor de pabo kiezen. Met de resultaten van dit onderzoek wil het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs de opleidingen ondersteunen bij de werving van meer havisten. Download het hele onderzoek.

> Rapport Imago Pabo (462 kb)

Privacy en cookies. Lees meer.