Menu

Activiteiten & Subsidies - Lerarentekort

Handvatten toekomstgericht werven

Op veel basisscholen, vooral in de Randstad, is de leerlingpopulatie in toenemende mate cultureel divers samengesteld. Deze ontwikkeling zet steeds meer scholen aan het denken over de samenstelling van hun lerarenteam.

Op vacatures voor leerkrachten reageren helaas nauwelijks kandidaten met een ‘andere’ culturele achtergrond. Scholen beschikken veelal niet over een divers netwerk en weten vaak niet zo goed hoe ze dit kunnen oppakken. Veel scholen hebben de volgende vragen:

  • Wat is een goede manier om leraren met een andere culturele achtergrond te werven?
  • Wat zijn goede vindplaatsen voor deze leraren?
  • Moeten we de werving en selectie anders aanpakken?

Om scholen hierin te ondersteunen heeft het CAOP, op verzoek van de sociale partners in het primair onderwijs, een vragenlijst ontwikkeld. Het biedt scholen handvatten, tips en trucs bij de werving en selectie van leraren met een andere culturele achtergrond.

> Vragenlijst cultureel divers werven en selecteren

Privacy en cookies. Lees meer.