Menu

Pilot leerwerktrajecten zorgassistenten in volle gang

Met ingang van het leerjaar 2014/2015 is de pilot ‘leerwerktrajecten zorgassistenten’ van start gegaan.

Voor wie?

De primaire doelgroep voor de pilot zijn jongeren die het Praktijkonderwijs (PrO) of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) recentelijk hebben voltooid en zich willen specialiseren in een baan in het onderwijs of in de zorg.
De pilot heeft twee groepen leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs die de speciaal voor hen ontwikkelde MBO-2 opleiding Assistent dienstverlening en zorg volgen. De opleiding bestaat uit lesdagen en een leerwerkbaan op een basisschool.

Aanleiding

De opleiding is ontwikkeld om leerlingen een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt. Het blijkt namelijk dat maar weinig leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal doorstromen naar MBO niveau 2, terwijl dat niveau juist perspectief biedt op een baan. Nu kunnen de jongeren vaak geen passend werk vinden en zijn aangewezen op een uitkering.

Partners pilot

De pilot is in samenwerking met partijen als UWV, gemeenten, basisscholen, MBO-opleider en praktijkonderwijsinstelling tot stand gekomen. De financiering, juridische en arbeidsrechtelijke faciliteiten worden als vanzelfsprekend afgestemd en geregeld. De pilot bewaakt van iedere deelnemer de voortgang zodat de leerling binnen 24 maanden ook daadwerkelijk in het bezit is van het MBO-2 diploma.

Inhoud opleiding

De studenten die de opleiding Assistent dienstverlening en zorg nu volgen, leren werkzaamheden op het gebied van de verzorging van leerlingen in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Daarbij ondersteunen zij de leerkracht door een deel van zijn/haar zorgtaken over te nemen.
Werkzaamheden zijn:

  • begeleiding bij het aan- en uitkleden van de kinderen/leerlingen, bijvoorbeeld bij de gymlessen of bij aankomst en vertrek
  • kinderen begeleiden bij het wassen van handen en gezicht
  • kinderen begeleiden bij toiletbezoek
  • kinderen begeleiden bij eet- en drinkmomenten
  • het verlenen van eenvoudige EHBO-werkzaamheden
  • Etc.

Deze werkzaamheden kunnen in één of meer groepen worden gedaan, waarbij de zorgassistent op aanwijzing en onder begeleiding van de leerkracht werkt. Samen bepalen zij de invulling van de taken en werkzaamheden. Het mes snijdt aan twee kanten; de leerkracht wordt ontzorgd en komt meer toe aan zijn of haar onderwijstaak en de zorgassistent heeft een grotere kans op het doorstromen naar een zelfstandige werkplek.

Hoe verder?

Het Arbeidsplatform PO begeleidt de pilot die in de regio’s Zeeland en Den Haag wordt gehouden. Nu al blijkt dat er vanuit andere regio’s belangstelling is om ook met zorgassistenten aan de slag te gaan. De financiering vormt echter nog een probleem . Het Arbeidsmarktplatform wil eerst de pilot volgen om te bekijken of de aanpak succesvol is en onder welke voorwaarden.  In de loop van 2016 zal dit duidelijk worden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Arjan van der Borst via 070-3765803

Privacy en cookies. Lees meer.