Menu

Sterkte voor de toekomst: Impuls duurzame inzetbaarheid

Een werkend leven lang gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief aan het werk blijven, dat is wat duurzame inzetbaarheid beoogt. Door duurzame inzetbaarheid van medewerkers op de agenda te zetten kunnen bestuur, schoolleider en P&O’ers de inzetbaarheid, het werkvermogen en de productiviteit van medewerkers bevorderen. Ook in de toekomst is er immers voldoende en gekwalificeerd personeel nodig!

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijk belang van werkgever en werknemer. Schoolbesturen hebben belang bij de ontwikkeling en het behoud van voldoende gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst. Medewerkers hebben behoefte aan ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden. Hierdoor blijven ze bovendien aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Behoeften, wensen en eisen rondom arbeid zijn niet constant, ze veranderen per levensfase, per persoon en in de tijd gezien. Duurzame inzetbaarheid is daarom maatwerk. Hierbij is dialoog onmisbaar. Het werken aan duurzame inzetbaarheid omvat daarnaast de gehele loopbaan van een medewerker; het is een continuproces dat niet pas begint op latere leeftijd. Het vraagt om een proactief beleid dat gericht is op het bevorderen van de inzetbaarheid van iedere medewerker gedurende zijn gehele loopbaan.

Om de duurzame inzetbaarheid in het primair onderwijs een impuls te geven, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een subsidieregeling ingesteld waarbij schoolbesturen subsidie konden ontvangen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van duurzame inzetbaarheid, toegesneden op hun eigen uitgangssituatie en behoeftes. Van deze subsidieregeling is ruim gebruik gemaakt en twaalf schoolbesturen krijgen nu de kans om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te bevorderen met behulp van ondersteuning van het Arbeidsmarktplatform. De projecten richten zich op verschillende thema’s binnen duurzame inzetbaarheid. Zo hebben verschillende schoolbesturen mobiliteit centraal staan, wordt er gefocust op vitaliteit en het verminderen van werkdruk en komt de gesprekkencyclus aan bod. Daarnaast nemen de schoolbesturen deel aan een kenniskring, waar plaats is voor kennisdeling en kennisverdieping en waar de verschillende projecten met elkaar verbonden worden.

Onderstaande schoolbesturen doen mee aan de subsidieregeling en voeren projecten uit op het gebied van duurzame inzetbaarheid:

Voor meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met Simone Hoogenboom, S.Hoogenboom@caop.nl, 06-22614299.

Privacy en cookies. Lees meer.