Menu

Onderzoek naar aanpakken werkdruk van leraren

Schooldirecteuren en besturen verwachten dat de werkdruk bij leraren verder zal toenemen als gevolg van personeelsvermindering door krimp en bezuinigingen. Dat zou leiden tot grotere klassen en meer taken, in combinatie met vernieuwingen (onder meer door opbrengstgericht werken). Er worden diverse maatregelen ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen, maar of deze maatregelen effectief zijn, is nog niet duidelijk.

Het Arbeidsmarktplatform PO voert onderzoek uit naar de werkdruk bij leraren in het primair onderwijs en mogelijke effectieve maatregelen. Gewenste opbrengsten van het onderzoek zijn:

  • inzicht in ervaren werkdruk bij leraren, de ingezette maatregelen, de effectiviteit, succesvolle aanpakken in binnen- en buitenland en de overdraagbaarheid;
  • beleidsaanbevelingen voor schoolbesturen en sociale partners;
  • praktijkgerichte aanbevelingen voor succesvolle aanpakken.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Scheeren, via 070 – 376 5749.

Privacy en cookies. Lees meer.