Menu

Activiteiten 2017

Waarvoor kunt u in 2017 bij het Arbeidsmarkplatform PO terecht? Welke thema’s staan dit jaar centraal? In het jaarprogramma staan de thema’s en de activiteiten waar het platform zich in 2017 op richt. Het Arbeidsmarktplatform PO werkt langs drie thema’s. Die geven een kader aan de activiteiten van het platform. Lees hieronder welke thema’s dat zijn en bij wie u meer informatie over de activiteiten kunt opvragen. Of bekijk meteen het jaarprogramma.

De thema’s in 2017

Er staan in 2017 drie thema’s (programmalijnen) centraal:

1. Arbeidsmarktvraagstukken

De activiteiten onder deze programmalijn zijn gericht op het vinden van antwoorden en zoeken naar oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken zoals de personele tekorten en de vervangingsvraag naar leerkrachten. Oplossingen zijn gericht op het inzicht bieden in cijfers, bevorderen van regionale samenwerking of het bijdragen aan een positief imago van de sector.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Joyce van Solinge: j.vansolinge@caop.nl, 06-12 97 93 32

2. Professionele werkomgeving

Wat is een professionele werkomgeving en wat betekent dat voor de schoolorganisatie, teams en individuen? Hoe behoudt en vergroot u het werkplezier? Met deze programmalijn bevordert het Arbeidsmarktplatform PO de  professionele werkomgeving.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rebecca Schoon: r.schoon@caop.nl, 06-23 26 99 01

3. Kenniscentrum

Bent u zoek  naar regionale arbeidsmarktgegevens? Of naar vergelijkend onderzoek zoals tussen het loongebouw in het po en de marktsector? Het Arbeidsmarktplatform PO onderzoekt, verbindt en maakt relevante kennis over de onderwijsarbeidsmarkt en toegankelijk voor het primair onderwijs.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny Steenbergen: h.steenbergen@caop.nl, 06-22 71 98 13

Professionele dialoog en schoolontwikkeling

Het voeren van een professionele dialoog op school bevordert de professionele groei, de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de school. Hoe geeft u vorm aan deze professionele dialoog?

Lees meer

Scan uw meerjarenformatieplan

Hoeveel personeel heeft u de komende jaren nodig? En in welke functies? In uw meerjaren-formatiebeleid beschrijft u de ontwikkelingen in uw organisatie, gericht op de personele invulling voor de komende jaren.

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat medewerkers in het primair onderwijs werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. Want medewerkers die gezond, gemotiveerd, met plezier, competent en productief werken, dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs.

Lees meer

Pilot leerwerktrajecten zorgassistenten

Deze pilot  is ontwikkeld om leerlingen een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt. Maar weinig leerlingen van het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal stromen door naar MBO niveau 2, terwijl dat niveau juist perspectief biedt op een baan.

Lees meer

Wet Banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten

Lees meer

Scenariomodel basisonderwijs

Met dit model kunt u zelf aan de knoppen draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen te berekenen.

Lees meer

Privacy en cookies. Lees meer informatie.