Opnieuw subsidie beschikbaar voor Gezonde School-beleid

24-02-2014

Er komt extra geld beschikbaar voor scholen in het primair, voortgezet en mbo onderwijs om te werken aan een gezonde leefstijl bij hun leerlingen en studenten. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs Cultuur en Wetenschap stellen 2 miljoen euro extra beschikbaar.

In 2012 en 2013 konden scholen al subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met het stimuleren van een gezonde leefstijl. Destijds werden er echter zoveel aanvragen ingediend dat een groot deel niet gehonoreerd kon worden. Van 28 maart tot en met 25 april kunnen scholen opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning op het gebied van gezondheidsbevordering. Scholen kunnen kiezen uit onder meer gratis advies op maat van een speciale Gezonde School-adviseur en voor een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren van schoolgezondheidsbeleid.

Op de website www.hoegezondisjouwschool.nl kunnen scholen kijken hoe ze er voor staan op het gebied van gezondheidsbevordering.

Ga voor meer informatie en het aanvragen van ondersteuning naar de website van Gezonde School