Nieuws RSS Feed

Een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor het primair onderwijs

22-07-2016

Groeit of daalt het aantal leerlingen in de regio? Wie werken er in het onderwijs en hoe staat het met de vergrijzing? Kunnen we straks nog nieuwe leraren aantrekken? Deze vragen zijn cruciaal voor een goedwerkende arbeidsmarkt in het primair onderwijs.

OESO publicaties over arbeidsmarkt en Nederlandse onderwijs: het kan nóg beter

22-07-2016 Opleiding & Professionalisering, Professionalisering

De Nederlandse arbeidsmarkt presteert beter dan het gemiddelde van de EU en van alle OESO-landen. Dat blijkt uit de jaarlijks terugkerende Employment Outlook van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gepubliceerd op 7 juli 2016.

Kiezen voor duurzame groei

13-07-2016 Professionalisering

Ten behoeve van de volgende kabinetsperiode heeft de Studiegroep potentiële beleidsmaatregelen verkend die kunnen bijdragen aan duurzame welvaartsgroei. Er is speciaal aandacht voor de uitdagingen in het primair onderwijs.

Denk met ons mee!!

De behoefte van de sector staat bij ons centraal. Suggesties, ideeën en initiatieven zijn daarom van harte welkom. Heeft u suggesties of wilt u reageren naar aanleiding van deze site? Neem contact met ons op.

(070) 376 57 70